Profesijne orientovaný bakalár - Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky